Småland

svenskbandy.se

Inspirationsdag, pojkar P13-15, Nässjö

Inspirationsdag P13-P15, Nässjö
Torsdag 28 december

09.45 Samling
10.30 Ispass 1
12.00 Lunch och teori
13.30 Ispass 2
15.00 Avslutning

Varje deltagare medtar sin egna lunch.

Anmälan om deltagande:
Anmälan om deltagande görs genom att fylla i formuläret nedan.
Under rubriken meddelande fyller du i personnummer (sex siffror) samt vilken föreningen spelaren tillhör.
Du kan också fylla i extra kontaktuppgifter som telefonnummer och E-post till vårdnadshavare.


Du kan också anmäla dig via E-post till adam_jokinen@msn.com där följande ska framgå;
Namn, personnummer, telefonnummer, E-post samt föreningstillhörighet.

Anmäl dig här

Senast uppdaterad: