Småland

svenskbandy.se

Smålands Bandydomarklubb

Foto: Erik Hellqvist

Smålands Bandydomarklubb är en fristående organisation av och för verksamma domare inom distrikt Småland.

Smålands Bandydomarklubb ansvarar, på uppdrag av bandydistrikt Småland, för att genomföra årliga utbildningar av föreningsdomare.
Smålands Bandydomarklubb verkar också för att ge aktiva domare bästa möjliga förutsättningar vad de gäller utrustning, profilkläder och trivselaktiviteter.

Styrelse, Smålands Bandydomarklubb
Jesper Rundberg
Adam Jokinen
Pierre Sunesson
Axel Davidsson
Andreas Pettersson