Västergötland

svenskbandy.se

Div2 Regelverk

Div2 Regelverk

Gällande fr.o.m 13e September 2022 och tills annat beslutats

------------------------------------------------------------

Bakgrund

Div2 Västergötland är en SDF serie enligt SBF Tävlingsbestämmelser. Det betyder att ansvarig Distriktsorganisation kan besluta om annat regelverk för denna serie, och att domare tillsätts av distriktets domartillsättare Victor Fritzon

Denna policy gäller tills annat beslutats och över säsonger.

------------------------------------------------------------

Regelprincip för Div2

Som grundregel gäller SBF´s regler för Div1 herrar. Vid regelbedömning används denna som grund, eller i fall då inget annat sagts.

Här är länk till SBF´s tävlingsbestämmelser

------------------------------------------------------------

Tävlingskommitté

TK för Div2 beslutas av distriktsstyrelsen och ska beslutas vid varje säsongsstart innan serieläggning sker.

TK ska vara sammansatt av minst två, helst tre oberoende Div2 personer och ej vara samma som serieledare.

TK har ansvar för att besluta om tävlingsfrågor i Div2, om det behövs i samråd med SBF TK, och i vissa fall i samråd med deltagande lags lagledare.

TK ska agera skyndsamt och med policyn att beslut ska främja grundprinciperna ”så många som möjligt ska spela Bandy så länge som möjligt”, d.v.s beslut ska fattas utifrån att hjälpa sporten framåt utvecklingsmässigt.

Protester mot Div2 beslut kan göras till BDV styrelsen som är högsta instans för Div2. Styrelsens beslut är därmed slutgiltigt.

------------------------------------------------------------

Tillägg och förtydligande för Div2 Västergötland

Tillägg 1 - Klubb som meddelat licensregister i annan förening, men har lagnamn i annan och delgett detta på seriemöten till Serieledare och motståndare godkänns som giltigt lag. Exempel, Lagnamn Slottsbron spelar i serien men har sitt licensregister i förening If Boltic

Tillägg 2 – Uppgörelse om spelardeltagande kan ej göras mellan två mötande parter, utan giltiga spelare ska vara licensierade i Fx. Används låneavtal ska det vara godkänt av BDV. Alla låneavtal redovisas på BDV hemsida

Tillägg 3 – I Div2 är det tillåtet med hemmalags föreningsdomare och även en-domarsystem, men målsättningen är tre-domarsystem från distriktet.

------------------------------------------------------------

Tillägg 4 – Regler för låneavtal

Syfte
Syftet med låneavtal för division 2 i Bandydistrikt Västergötland är att:
- Spelare ska ges möjlighet till mer spel i fler serier för att främja utveckling
- Ge föreningar möjlighet till att bredda sina trupper oavsett ålder, vilket minskar risken för matchflyttar med anledning av för få spelare.
Bandy Distrikt Västergötlands tävlingskommittén har rätt att ogiltigförklara ett låneavtal vid felaktigt utnyttjande.

Låneavtal
- Låneavtal tecknas mellan en spelare och en förening då utlånande förening vill ge spelaren en möjlighet till utveckling genom spel i ytterligare ett lag.
- Inlånande förening kan ha upp till fem (5) spelare på låneavtal.
- Avtalet är personligt, spelaren kan endast ha ett (1) låneavtal och ett (1) lag. Den inlånade föreningens lag kan ha upp till fem (5) avtal med fem (5) olika spelare från fem (5) olika föreningar. Utlånande förening kan låna ut obegränsat antal spelare.
- Spelare på låneavtal omfattas inte av karens (spelklar direkt efter godkännande).
- Låneavtal kan endast skrivas för innevarande säsong. Låneavtal kan ändras två gånger per säsong för samma spelare. Behöver motiveras vid nytt godkännande.
- Ansökan av låneavtal kan göras löpande under säsong
- Om spelare som är upptagen på låneavtal övergår till annan förening, utgår spelaren från avtalet. Inlånande förening får då ersätta spelaren med nytt låneavtal. Spelare som bryter låneavtalet kan av inlånande förening ersättas av annan spelare.
- Låneavtal kan skrivas mellan två föreningar i samma serie. Spelaren får då inte representera utlånande föreningen i den serien låneavtalet gäller, utan endast i föreningens övriga lag där spelaren är behörig. Spelaren får endast representera den inlånande föreningens lag i den serien låneavtalet gäller.
- Inlånande förening har rätt att använda samtliga inlånade spelare samtidigt vid matchspel under säsongen.
- Om utlånande förening och inlånande förening deltar i samma kvalspel kan spelaren endast spela för en förening i kvalet. Vilken förening som spelaren ska representera i kvalet skall diskuteras och en överenskommelse mellan föreningarna dokumenteras. Vid tvist är det den utlånande föreningen som beslutar. Om inlånande förening kvalar till samma serie som utlånande förening får spelare med låneavtal delta i kvalspel med inlånande förening.

-Låneavtal kan ändras två gånger per säsong för samma spelare

-Spelare kan ha både SBF utvecklingsavtal och BDV låneavtal samtidigt, vilket också är tillåtet inom samma förening fast i olika serier.
o Exempel: Spelare licensierad i Villa kan ha utvecklingsavtal med Gripen i Allsvenskan och även Div2 låneavtal med Gripen B, men det kräver två olika avtal, en till SBF och en till BDV.

------------------------------------------------------------

Tävlingskommittée för Div2 Västergötland 2023/24:

Christian Nilsson, Tomas Bridholm, Ann-Sofi Dahlberg, samt utlåningsavtalansvarig Alf Larsson