Mellansverige

svenskbandy.se

Domarkontakt

Domaransvariga (DA) utses av Svenska Bandyförbundets Regel-och domarkommitté som ansvarar för domartillsättning samt uppföljning av domare.
Distrikt Mellansveriges DA arbetar tillsammans med distrikt Stockholms DA samt domarkommittén i Distrikt Mellansverige i olika frågor som till exempel rekrytering och uppföljning

Domaransvarig(DA) för distrikt Mellansverige

Ulf Salomonsson
domartillsattaremitt@svenskbandy.se
070-5511604

Förbundsserier

Matchtillsättare (samtliga län förutom Östergötland)
Ulf Salomonsson
domartillsattaremitt@svenskbandy.se
070-5511604

Matchtillsättare (endast Östergötland)
Leif Björklund
leif.domare@hotmail.com
073-3745141

Ungdom

Matchtillsättare (endast Uppland)
Peder Svensson
peder.svensson@hotmail.com
076-1697668