Mellansverige

svenskbandy.se

Domarutbildning

Vid utbildning av domare skall:

  • utbildare inkommer med aktuella datum för DD utbildningar så att distriktet kan lägga ut information på hemsidan och meddela föreningar/deltagare. Utbildningarna bör ligga i sept/okt.
  • en närvarolista fyllas vid utbildningstillfället med följande information: namn, adress, persnr, mobilnr, epost och adress. Listan sänds till Ansvarig för domarkommittén som fakturerar avgifterna.
  • Komplett SISU-lista ska sändas till Ansvarig för domarkommittén efter avslutad kurs

Kursavgift:

Distriktsdomare (DD) 2:a gångsdeltagare: 500:-/person
Distriktsdomare (DD) 1:a gångsdeltagare: 250:-/person
Föreningsdomare (FD): 1000:- per utbildningstillfälle för förening

Se Svenska bandyförbundets Föreningsinfo för mer information om domarutbildningar