Mellansverige

svenskbandy.se

Ungdom

Utvecklingskommittén ansvarar för:

  • Stöd till föreningarna i distriktet med utveckling av rekryteringsaktiviteter för barn och ungdomar

  • Distriktets utbildningsprogram för barn, ungdomar och ledare

  • Kontakt med föreningarnas utbildningsansvariga

  • Kontakt med SISU

  • Föreningsutveckling

  • Distriktets läger för barn och ungdomar

  • Utveckling av kontakter med skolorna för att stimulera till ökad bandyverksamhet

  • Regionala serier och cuper för barn och ungdom i samverkan med närliggande distrikt

  • Utvecklingen och administrationen av distriktslag för flickor och pojkar.